اعدام های غير قضايی در ايران

( Total Share 0 )
All credits go to their respective owners.

Rating: 0.00% (by 0 users)
Downloads: 366 (366)
Duration: 3min 26sec
Definition: SD
Published: 27 November 2008 (9 years ago)
Author: VOA Farsi

Description:
خانواده فروهرها امسال برای سومين سال پياپی از برگزاری مراسم يادبود داريوش و پروانه منع شده بودند. دکتر عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، پيرامون سير پيگيری پرونده های قتل های روشنفکران در خارج از کشور مبنی بر اينکه آيا امکان پيگيری بين المللی برای قتل های زنجيره ای وجود دارد يا خير گفت اين قتل ها در واقع اعدام های غير قضايی هستند.
Thank you to Watch/Download اعدام های غير قضايی در ايران video
if you like this Video then please share video on
Facebook mad Whats App or any Social Network
its Help Us to make More Videos
Read More